Links boven:

Alexander Pors

Rechts boven:

Micha Ploeger

Links onder:

Tonnie Gernaat

Rechts onder:

Sjonie Wubs

De wegkapiteinen zijn herkenbaar aan een gele band om de bovenarm. Ze fungeren als centraal aanspreekpunt tijdens de rit.

Wat is een wegkapitein?
De wegkapitein is werkzaam in de breedtesport. De belangrijkste taak is om groepen op een plezierige en veilige manier te begeleiden. Idealiter wordt de wegkapitein daarin gestuurd door het beleid van de vereniging en onder begeleiding van een hoger gekwalificeerde instructeur. In overleg met de eventueel aanwezige instructeur bepaalt hij de route en de snelheid van de groep en is hij in staat het niveau aan te passen aan het niveau van de groep. De wegkapitein handelt volgens de verkeersregels en de gedragscode van de NTFU en houdt in de gaten of de deelnemers in de groep zich hier ook aan houden. Hij durft deelnemers aan te spreken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken. De deelnemers kunnen hierbij zowel jeugdigen als volwassenen zijn.De wegkapitein binnen de vereniging