MTB 2 opleiding | Proef van Bekwaamheid (geslaagd)

Zoals jullie al hebben kunnen lezen hebben Tonnie, Bart, Dick en Jonnie deelgenomen aan de opleiding MTB2 instructeur. Helaas moesten Bart en Tonnie afhaken, zodat alleen Dick en Jonnie op 7 december hun PvB (proef van bekwaamheid) mochten afleggen.

Voordat het zover was moesten eerst onze portfolio’s goedgekeurd zijn, zonder deze goedkeuring geen PvB.  Best spannend, gelukkig werden ze beide goed bevonden en mochten we dus 7 december aan de slag.

We hadden van onze opleiders als PvB opdracht de basisvaardigheid remmen gekregen. Op zich was dit prima want dit was nu toevallig waar wij tijdens de opleidingszondagen de nadruk hadden gelegd, dus konden we daar mooi op voortborduren.

Ook fijn was het, dat we meteen om 9uur aan de beurt waren. Wel moest  iedereen op tijd  opstaan, want Roderesch  is toch al gauw een klein uurtje rijden vanaf Musselkanaal.

Een PvB moet bestaan uit een Warming Up gevolgd door een K1 dit is een kern oefening waarin een basisvaardigheid aangeleerd wordt. Deze wordt gevolgd door een K2 tijdens deze oefening word dus de aangeleerde basisvaardigheid ingeslepen. En uiteindelijk als 4e oefening een Cooling down.

Dick en ik hadden afgesproken dat ik de 1e 2 oefeningen zou doen en Dick dus de laatste. Maar, zoals ons al tijdens de opleiding voorspeld was, een oefening gaat nooit zoals je hem bedacht heb.

Wel hebben we samen alle oefeningen bedacht en uitgewerkt en uiteraard geoefend dit hebben we gedaan tijdens de laatste activiteiten van onze jeugdleden op zaterdag 6 december. Dit ging super waarbij het opviel dat de oudere jeugd (ouders) wat moeite had met de stof (lees: luisteren).

Ook moeten de cursisten zelf zorgen voor minimaal 6 deelnemers aan hun PvB.  We vonden het dan ook supergaaf dat enkele leden hun vrije zondagochtend op wilden offeren voor ons. Jan , Remon ,Wim, Gonny,  Roel en Robert  nogmaals onze dank.

Na de noodzakelijke materiaal en helm controle konden we ons gaan verplaatsen naar het grasveld waar we onze PvB zouden geven. De controle en verplaatsing zijn ook onderdelen die meetellen in de beoordeling.

De warming up verliep goed, waarbij ook alvast wat remtechniek aan de orde kwam wat dan weer overging in specifieke oefeningen. Na een klein half uur kon Dick verder gaan met zijn oefeningen waarbij een conditioneel stuk toegevoegd werd. Aan de verhitte gezichten te zien hadden we de juiste opbouw gekozen en was het zwaar genoeg.

PVB MTB2 SDC13390

 

Nadat de deelnemers alle oefenmaterialen voor ons verzameld hadden mochten we weer terug naar het theorie lokaal, de verplaatsing gold tevens als cooling down. Hier aangekomen moesten we meteen mee naar een aparte ruimte voor een reflectie en de uitslag.

Het eerste wat we te horen kregen was dat we geslaagd waren!  Ook de tips en de tops werden besproken.

Tips

  • Probeer nog meer variatie in de oefeningen aan te brengen
  • Begin wat enthousiaster (we waren wat mat in het begin)
  • Geef persoonlijke complimenten i.p.v. aan de hele groep
  • Probeer de wat ongeconcentreerde deelnemer(s) scherp te maken door wat meer
  • aandacht geven (bv een aparte opdracht)

Tops.

  • Erg goede samenwerking tussen instructeurs we vullen elkaar perfect aan
  • Positie tijdens de oefeningen (daar waar het nodig was)
  • Het geven van de juiste aanwijzingen en het variëren tijdens de oefeningen
  • Het verleggen van het remmoment

Al met al een behoorlijk zware opleiding met als mooi resultaat, dat Team Rolfes vanaf nu over 2 gediplomeerde MTB2 instructeurs beschikt. Weer een mijlpaal voor de club.

Met sportieve groet,

Jonnie Pater  en Dick Voorintholt